قانون اساسی آلمان به زبان فارسی دانستنی های مفید برای زندگی

20
آگوست

قانون اساسی آلمان به زبان فارسی

پیشگفتاری بر نسخۀ دوزبانۀ قانون اساسی آلمان آلمانی-فارسی

نسخۀ پیشرو از قانون اساسی آلمان به دو زبان آلمانی و فارسی، درچهارچوب فعالیتهای پروژهای بنیاد ماکس-پالنک تهیه شده است. هرچندخصوصاً فوائد آن از این چهارچوب بسیار فراتر میرود. این نسخه میتوانددر تبادالت میان حقوقدانان و سیاستمداران، اندیشمندان و شهروندان ایران،افغانستان و نیز آلمان خدمات ارزندهای ارائه دهد. برای آنکه استناد به آن درگفتگوها تسهیل شود، متن فارسی در کنار متن آلمانی آن درج شده است.ملاک ما برای ترجمه، فارسی معیار بوده است، چرا که این سبک در بسیاری از نواحی -خصوصا در افغانستان – قابل فهم است. البته گفتنی است کهبرخی اصطلاحات حقوقی ممکن است در هر ناحیه ای به طور متفاوتی به کاربرود. در این موارد میتوان به لغتنامههای حقوقی فارسی مراجعه نمود.آقای شمس الحق مایل پیشنویس اولیه ای از ترجمۀ کامل متن تهیه کردند. دکترغزاله فریدزاده این ترجمه را با نازک اندیشی علمی بازنویسی نموده و واژگانعلمی واحدی را تثبیت کرده است. بنیاد از هر دو این افراد بینهایتسپاسگزار است.
نسخۀ آلمانی-فارسی قانون اساسی آلمان برای کلیه مصارف غیر تجاری دردسترس همگان قرار میگیرد. استفاده از آن در تمامی انواع نشر مستلزم کسبموافقت کتبی بنیاد ماکس-پالنک است.

دکتر تیلمن جی. رودر
سردبیر

دانلود نسخۀ دوزبانۀ قانون اساسی آلمان آلمانی-فارسی

  • متن بالا برگرفته از کتابچه قانون اساسی آلمانی-فارسی است

ادمین

“آلمان اینفو” باهدف گردآوری اطلاعات و نیازمندی های موردنیاز برای زندگی در آلمان و تبدیل به “بانک جامع اطلاعات آلمان” ایجاد شده است. هنوز در ابتدای راه هستیم ولی مصمم که این هدف را به سرانجام برسانیم.

بدون نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب سایت را
را در ایمیل خود دریافت کنید

با عضویت در خبرنامه آلمان اینفو مطالب سایت را بلافاصله پس از انتشار در ایمیل خود داشته باشید.

از عضویت شما سپاسگزاریم.

مشکلی پیش آمده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به آلمان اینفو می باشد